Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

Intern Kft.

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

1       Bevezetés

2       A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

3       Webshop adatkezelések

3.1        Vásárlói adatok

3.2        Minőségi kifogások kezelése

3.3        Javításra átvétel

4       hegesztohaz.hu

4.1        A hegesztohaz.hu szerver naplózása

4.2        A hegesztohaz.hu honlap Cookie kezelése

4.3        Webshop regisztáció

4.4        Kosárelhagyás

4.5        Hírlevél, reklám értesítés küldése

4.6        Postai marketing célú adatmegkeresések

5       Kapcsolatfelvétel a Intern Kft.-vel

5.1        Az Intern Kft. ügyféllevelezése

5.2        Jelentkezés álláshirdetésekre

6       Egyéb adatkezelések

7       Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

8       Az adatkezelő adatai, elérhetősége

9       Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

 

 

 

 

1        Bevezetés

 

Az Intern Kft. (3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Intern Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a https://hegesztohaz.hu/adatvedelmi-nyilatkozat-44  címen,  illetve az Intern Kft. honlapján ezen dokumentum (https://internkft.hu/wp-content/uploads/adatkezelesi_tajekoztato.pdf ) formájában

Az Intern Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Jelen tájékoztató változása esetén az Intern Kft. a jelen tájékoztatót a fent hivatkozott címen közzéteszi a változás időpontjának megjelölésével.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Intern Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Intern Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztatás hatályba lépésének ideje: 2018. április 26.

Az Intern Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát:

 

 

2        A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

 

Az Intern Kft. tevékenységének adatkezelései elsősorban önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről jelen tájékoztatóban külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk az Intern Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Intern Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

·        2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);

·        2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

·        1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);

·        1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

·        2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

·        2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

·        2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

·        2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

·        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.),

·        2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)

 

 

3        Webshop adatkezelések

3.1      Vásárlói adatok

 

Az adatkezelés célja: az Intern Kft. digitális üzletében történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: vásárlás esetén a szerződéskötés és az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a vásárolt/megrendelt/félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Az adatkezelés időtartama:

·        a termékek félre tétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma az értesítéséig, a termék megvásárlásáig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Intern Kft.

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.

adatrögzítés, hírlevél küldése, megrendelő értesítése, ügyfélszolgálatos és recepciós munkakörök ellátása

 

 

3.2      Minőségi kifogások kezelése

 

Az adatkezelés célja: az Intern Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, a fogyasztási cikk megnevezése, vételára, a vásárlás és a hiba bejelentésnek időpontja, a hiba leírása, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        visszárubizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,

·        a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

·        a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

3.3      Javításra átvétel

 

Az adatkezelés célja: az Intern Kft. által forgalmazott hegesztőgépek, egyéb termékek javítása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, dátum, aláírás.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        a bizonylatok a jelen tájékoztató 2.1. pontja szerint,

·        a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év,

·        a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Adattovábbítás:

·        minden szükséges adat érintett javítást végző cég irányában (számlázáshoz szükséges adatok)

·        minden szükséges adat a szállítást végző cég felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

 

 

4        hegesztohaz.hu

4.1      A hegesztohaz.hu szerver naplózása

A hegesztohaz.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató, a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: IP cím, azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.

Az adatkezelés időtartama:

·        két hét.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

 

Az Intern Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál html kódja az Intern Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A hegesztohaz.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A honlap kódjába a felhasználók követése és személyre szabott ajánlások megjelenítése érdekében az alábbi szolgáltató kódja került beágyazásra: google.com

 

4.2      A hegesztohaz.hu honlap Cookie kezelése

 

A szolgáltató a testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (session alapú cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        munkamenet vége (SECURETOKEN, hunter_track_data, wtsid_654933658221956 , HUwbdcsession),

·        egy perc (_dc_gtm_UA-39773399-2), 30 percben (ABTastySession, etargetTimedXhu2000005837),

·        tizenöt nap (_pushupCookiesEnabled) két hónapban (HU_visit),

·        hat hónap (wt_cookiecontrol, wt3_eid),

·        egy év (et_uk),

·        390 nap (ABTasty),

·        1800 nap (wteid_654933658221956).

 

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozó feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Webáruház technikai feltételeinek biztosítása

 

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A Google, mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében.

A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

Egyes szolgáltató partnerek remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

 

4.3      Webshop regisztráció

 

Az adatkezelés célja: az Intern Kft. webshop-jában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, direkt marketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: vevő-azonosítószám, megszólítás, beosztás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, a bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), szállítási cím, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama:

 

·        a direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

·        a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított négy év,

·        a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

·        a hegesztohaz.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

·        e-mail útján a webshop@hegesztohaz.hu címen, továbbá

·        postai úton az Intern Kft. (3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.). címen.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Intern Kft.

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.

adatrögzítés, hírlevél küldése, megrendelő értesítése, ügyfélszolgálatos és recepciós munkakörök ellátása

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141767/2018

 

4.4      Kosárelhagyás

 

 

Az adatkezelés célja: az Intern Kft. webáruházában történő vásárlás során a kosárban felejtett termékekre figyelmeztetés, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célozottabb kiszolgálás, direkt marketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, a kosárban hagyott termékek, azok ára, a termékek végösszege, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        a direktmarketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig,

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

·        a hegesztohaz.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

·        e-mail útján a webshop@hegesztohaz.hu címen, továbbá

·        postai úton a Intern Kft. (3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.). címen.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Intern Kft.

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.

adatrögzítés, hírlevél küldése, megrendelő értesítése, ügyfélszolgálatos és recepciós munkakörök ellátása

 

 

 

4.5      Hírlevél, reklám értesítés küldése

 

Az Intern Kft. a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a hegesztohaz.hu weboldalon.

Az Intern Kft. hírlevelére a hegesztohaz.hu weboldalon lehet regisztrálni.

 

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, saját és partner felületeken személyre szabott marketing üzenetek megjelenítése, a felhasználói viselkedésen (pl. megnyitás, kattintás) alapuló személyre szóló ajánlatok készítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, e-mail cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező hírlevél-feliratkozások esetében 21 nap, egyébként

·        a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb

·        a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 24 hónap.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

·        az www.hegesztohaz.hu honlapon a Saját fiókba belépve,

·        e-mail útján a webshop@hegesztohaz.hu címen, továbbá

·        postai úton az Intern Kft. (3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.). címen.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

KisShoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

Intern Kft.

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.

adatrögzítés, hírlevél küldése, megrendelő értesítése, ügyfélszolgálatos és recepciós munkakörök ellátása

 

 

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141767/2018

 

4.6      Postai marketing célú adatmegkeresések

 

A hegesztohaz.hu webáruházának vásárlói adatbázisában szereplő személyek részére postai úton a vásárló beleegyezése után időszakonként marketing tartalmú megkereséseket küldhet ki.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó postai küldemények továbbítása a vásárlói adatbázisban szereplők részére üzleti ajánlatainak küldése.

Az adatkezelés jogalapja: a Grt. 6. § (4) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: vevőszám, megszólítás, név, egyéb cím, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), számlázási cím, szállítási cím, valamint a postai úton történő direkt marketing célú megkeresést megtiltó érintetti nyilatkozatok.

 

Az adatkezelés időtartama:

·        a felhasználó megkeresést tiltó nyilatkozatáig.

 

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

·        kiküldött küldeményekben található, a lemondást lehetővé tevő, postai úton címzett, térítésmentesen feladható és könyvelt küldeményként, igazolható módon kézbesített válaszlevél visszaküldésével,

·        e-mail útján a webshop@hegesztohaz.hu címen, továbbá

·        postai úton az Intern Kft (3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.) címen.

 

Azok az érintettek neve és címe, akik tiltakoztak a postai úton történő direkt marketing célú megkeresés ellen, az adatkezelő által vezetett tilalmi, Robinson-listára kerülnek, a további megkeresések elkerülése érdekében.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Intern Kft.

3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.

rendelt termékek leszámlázása, csomag összekészítése a vevő számára, szállítás intézése

 

 

 

5        Kapcsolatfelvétel az Intern Kft.-vel

5.1      Az Intern Kft. ügyféllevelezése

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a hegesztohaz.hu weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található űrlap igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Intern Kft. minden, hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

online tárhely biztosítása

Shoprenter.hu Kft

4028 Debrecen, Kassai út 129.

webáruház technikai feltételeinek biztosítása

 

5.2      Jelentkezés álláshirdetésekre

 

Az Intern Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.

Az adatkezelés célja: az Intern Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: a kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

·        Amennyiben a pályázó adott állásra történő jelentkezése sikertelen volt, a pályázat benyújtásától számított hat hónap.

·        Az adott állásra történő sikeres jelentkezés esetén a dolgozó felvételét követően adatai bekerülnek a személyes anyagába.

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud elektronikus úton jelentkezni az Intern Kft. által közzétett állásajánlatokra.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141767/2018

6        Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.


Az Intern Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

7        Személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az Intern Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

Az Intern Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a)      az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b)      hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c)      változatlansága igazolható (adatintegritás);

d)      a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Intern Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Intern Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Intern Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az Intern Kft. az adatkezelés során megőrzi

a)      a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b)      a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c)      a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az Intern Kft. és az adatkezelésekben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal lehetőségeihez mérten gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében.

A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az Intern Kft., mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

8        Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Intern Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál utca 6.

Cégjegyzékszám: 05-09-003568

A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11075954-2-05

Telefonszám: +36 (46) 412-720

E-mail: webshop@hegesztohaz.hu

 

 

 

9        Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve telefonon keresztül.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére az Intern Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Intern Kft. költségtérítést állapít meg.

 

Helyesbítés joga:

Az Intern Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

Zárolás és megjelölés:

Az Intern Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Intern Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Törléshez való jog:

Az Intern Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

Az Intern Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)      a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b)      a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c)      törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Intern Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az Intern Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Kártérítés és sérelemdíj:

Az Intern Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 (1) 391-1400

Fax: 06 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu