Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Termékcsoportok

ÁSZF

INTERN Kereskedelmi és Szolgáltatói Kft.

Általános szerződési feltételek

 Tartalom

Információ. 3

1. A szerződő partner adatai 3

2. A szerződés létrejötte. 3

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte. 4

4. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom.. 5

5. Elállási jog. 5

6.Árak és szállítás. 7

7.Szállítási költségek. 7

8.Szavatosság. 7

8.1.Kellékszavatosság. 7

8.2.Termékszavatosság. 8

9. Jótállás. 9

10.Tulajdonjog fenntartása. 10

11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés. 10

12.Kapcsolatfelvétel 10

13.Jogérvényesítési lehetőségek. 10

13.1.Panaszügyintézés. 10

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek. 11

14.Adatvédelem.. 12

15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása. 12

 

 

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Információ

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. valamennyi, a www.hegesztohaz.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Az Intern Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

1. A szerződő partner adatai

A szerződés az Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (a továbbiakban Intern Kft) jön létre.

Név: Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u.6.

Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-003568

Adószám: 11075954-2-05

Számlaszám: 11600006-00000000-73148571 (HUF)

                      11600006-00000000-77742847 (EUR)

Ügyvezető igazgató: Gápelné Majoros Eszter

Központi telefonszám: +36 (46) 505 533

Ügyfélszolgálati telefonszámok: Webáruház ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 (46) 412 720 (normál díjszabással hívható)

Munkanapokon: 7.00-15.00 között hívható

Email: webshop@hegesztohaz.hu

 

2. A szerződés létrejötte

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni. A megrendelni kívánt termék lényeges tulajdonságairól, vételárának adóval megnövelt teljes összegéről, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és egyéb feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs képernyő, amely tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A kosárban tételtörlés és darabszám módosítás lehetősége biztosított a „frissít” gomb megnyomásával. Ezen a felületen a Vásárló választhat, hogy tovább tájékozódik a Webáruházban („Vissza a terméklistához”) vagy befejezi a tájékozódást és elkezdi a megrendelés folyamatát a „IDE” gombra kattintva.

Ha a Vásárló az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát (kiválasztott termék megjelölése darabszám; darab/bruttó vételár; fizetendő bruttó vételár, termék fotója, stb.).

Ha a Vásárló mindent rendben talált, akkor a „Kasszához” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába. A vásárlásnak feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, az „Átvétel/tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási cím eltér a szállítási címtől.

A szállítási adatok megadását követően, a Vásárlónak a kívánt fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül, majd a „Tovább” feliratra kattintani.

Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a Vásárló a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el az Intern Kft részére. Erről a Vásárlónak részletes visszaigazoló e-mail is kiküldésre kerül, ami tartalmazza a megrendelt termékek rendelési információit.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre.

Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található „Frissítés” feliratra kattintva.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés elküldése" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül.

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az Intern Kft a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont). Ha a Vásárló terméke(ke)t helyezett a kosarába, azonban anélkül hagyja el a Webáruházat, hogy a kosárban lévő termékekre vonatkozóan megrendelést adott volna le, az Intern Kft a kosár tartalmáról e-mailben emlékeztetőt küld a regisztrált és a Honlapra bejelentkezett Vásárló részére.

Az Intern Kft által a Vásárló részére elküldött e-mail vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet a Vásárló oldalán, kizárólag tájékoztató célt szolgál. Az Intern által küldött e-mail reklámot nem tartalmaz.

A Vásárló (felhasználó) jogosult a regisztrációját (profilját) a Webáruházból maga törölni a bejelentkezést követően. A Felhasználó regisztrációjának (profiljának) tényleges törlése előtt a Webáruház megerősítő e-mailt küld a Felhasználónak, és csak akkor végzi el a törlést, ha a Felhasználó a megerősítő e-mailre is igenlő választ küldött.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Webáruház regisztrációja, illetve profilja törlése esetén valamennyi a webáruház rendszerben rögzített adata, megrendelése véglegesen, nem visszaállítható módon törlésre kerül.

 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután a Vásárló elküldte megrendelését, ezt (az ajánlat az Intern-hez történő megérkezését) legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben az Intern visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy az Intern megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést.

 Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Ez az automatikus e-mail (tértivevény) nem jelenti a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett az Intern Kft-hez.

Ajánlatának/megrendelésének az Intern Kft-hez történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez. Az Intern a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat Intern általi elfogadásáról szóló, az Intern által a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (48 órán belüli) megérkezésével.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (de legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg az Intern Kft-től az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell az Intern Kft. webáruház ügyfélszolgálata felé (elektronikus levél útján, vagy telefonon), a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt az Intern Kft. akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. A megrendelés adatainak tárolása, digitális adattartalom

A "Megrendelés visszaigazolása" akkor jelenik meg a Vásárló képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután a Vásárló megadta az Intern Kft részére az email-címét, az Intern Kft – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

Az adatkezeléssel összefüggésben ld. 14. pont.

 

Az Intern Kft weboldala (www.hegesztohaz.hu) valamennyi szoftver környezetben és operációs rendszerben futtatható, amelyben html-alapú weboldal megjeleníthető.

Az Intern Kft a weboldala működése során esetlegesen, bármely okból felmerülő szoftverhibákért felelősséget nem vállal. Hiba esetén az Intern Kft kéri Vásárlóit, hogy a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárítása, illetve a szükséges intézkedések megtétele érdekében szíveskedjenek tájékoztatni az Intern Kft-t.

 

5. Elállási jog

A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a)      a terméknek

b)      több termék adásvételekor, ha az egyes termékek eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c)      több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 30 (harminc) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Intern Kft. részére az Elállási Időszak alatt.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 30. naptári napon) elküldi az Intern Kft-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe az Intern Kft a határidő számítása szempontjából.

A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként javasolt postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint az Intern részére. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket az Intern Kft 1-es pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 (harminc) napon belül visszaküldeni az Intern Kft részére.

A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 30 (harminc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, az Intern Kft haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 5 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, amennyiben az elállással érintett termék használtsága a visszajuttatott termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket nem haladja meg. Az említett mértéket meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért a Vásárló felelősséggel tartozik, amely értékcsökkenést a Intern Kft a Vásárlóval szemben érvényesít(het)i. Az Intern jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Intern Kft a korábbi időpontot veszi figyelembe. Előre utalásos fizetés esetén a visszaáru összeget az Intern minden esetben a fizetéskor a Vásárló által megadott bankszámlára utalja vissza.

Készpénzben történő visszafizetésre nincs lehetőség, kivéve azon esetet, amennyiben a Vásárló a termék vételárát korábban készpénzben fizette meg. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján az Intern Kft a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terheli. A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a következő címre szükséges visszaküldeni az elállással érintett terméke(ke)t,: Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HU-3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6. ügyfélszolgálat elérhetősége hétköznapokon: Telefon: 06 46 505 533 vagy 06 46 412 720 E-mail: webshop@hegesztohaz.hu

Nyitva tartás - Elérhetőség: H-P 08.00-15.00

Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: "Intern webáruház". Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Intern ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen - Email: intern@internkft.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06 46 412-720, illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen: Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HU-3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6. Postai úton történő megkeresés a borítékon szükséges feltüntetni: "Hegesztőház webáruház" .

6.Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz, azaz e költség a termék árán felül felmerülő költség (kivétel, amennyiben az Intern Kft által meghirdetett promóció keretében a termék kiszállítása ingyenesen, az Intern Kft költségviselése mellett történik). Az ár a megrendelés időpontjában feltüntetett ár.

A szállítási határidőkről a mindenkori megrendelési folyamat során az Intern Kft e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az Intern Kft Önt erről tájékoztatni.

7.Szállítási költségek

Szállítási feltételek:

-          Személyes átvétel az INTERN Kft.-be, nyitvatartási időben ( Hétköznapokon 7:00-16:00-ig )

-          Házhozszállítás díjai: Postai díjszabás alapján

 

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést az Intern Kft-nek kiszállítania, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer (egy szállítás után) számítja fel az Intern.

A termék Vásárló, vagy általa megbízott harmadik személy által a futártól való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék átvétele a Vásárló részéről megtörténik.

Ha a Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Intern Kft díjmentesen biztosítja.

8.Szavatosság

8.1.Kellékszavatosság

A Vásárló az Intern Kft hibás teljesítése esetén az Intern Kft-vel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló a termék átvételének időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a Vásárló, mint jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha azt az Intern Kft-nek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet. A Vásárló a hibát az Intern Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha az Intern Kft a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló az általa választott kellékszavatossági jogáról egy másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Intern Kft adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak is minősül, a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

A Vásárló közvetlenül az Intern Kft-vel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Amennyiben a Vásárló egyben fogyasztónak is minősül, ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen, illetve ha e vélelem megdöntésre kerül.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2.Termékszavatosság

A jelen fejezetben említett, termékszavatosságot szabályozó rendelkezések a Vásárlóra kizárólag és kifejezetten azon esetben vonatkoznak, amennyiben a Vásárló a Ptk. jelen ÁSZF-ben hivatkozott rendelkezése alapján fogyasztónak minősül.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy a termék gyártójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel, illetve a jelen ÁSZF-fel összhangban, a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti, azaz pénz visszatérítésére árleszállításra és elállásra nincs mód, tekintettel azon tényre, hogy a gyártó és a Vásárló között nem jött létre szerződéses jogviszony. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó a felelős.

A hatályos rendelkezés alapján fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás ésszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Vásárló a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Intern Kft) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

A gyártó, forgalmazó (Intern Kft) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-          a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

-          a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-          a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Intern Kft) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9. Jótállás

Az Intern minden nála vásárolt műszaki cikkre a gyártó által meghatározott jótállási (garanciális) időt biztosít.

A jótállás kezdő időpontja a termék fogyasztónak minősülő Vásárlónak történő átadásának a napja. Az Intern a termékhez mellékelt jótállási jegyet akkor érvényesíti, amikor a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket átveszi.

Nem tartozik jótállás körébe a hiba, ha annak oka a termék fogyasztónak minősülő Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

-          szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Intern Kft, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

-          rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,

-          helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,

-          elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló

-          elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha azt az Intern Kft a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak minősülő Vásárlónak okozott érdeksérelmet.

-          ha az Intern a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Intern Kft költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztónak minősülő Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Intern Kft-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztónak minősülő Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Intern Kft-t terhelik.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Ezen korlátozásoktól függetlenül fogyasztónak minősülő Vásárló a jótállásból fakadó jogok a 1) és a 2). pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét a Vásárló személyesen a jelen ÁSZF-ben foglalt szabályokkal összhangban, postai megkeresés esetén az Intern alábbiakban meghatározott postacímén, illetve e-mailen vagy telefonon jelezheti.

Email: webshop@hegesztohaz.hu

Tel.: 06 46 412-720

Cím: Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HU-3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "hegesztőház webáruház"

A jótállási feltételekről a Vásárló bővebben a termékhez mellékelt dokumentumokból tájékozódhat.

10.Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig a termék az Intern Kft. tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik az Intern Kft irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

A termék kifizetése a Vásárló választása szerint történhet banki előreutalással vagy utánvéttel, az Intern kft üzletében személyes átvétel esetén készpénzben. Az Intern Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, illetve előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes vételár és esetlegesen kapcsolódó költség összeget a következő számlaszámra szükséges a Vásárlónak átutalnia: 11600006-00000000-73148571.

A Vásárlónak banki előre utalásnál meg kell adnia rendelési számát, - illetve amennyiben a Vásárló rendelkezik ügyfélszámmal - ügyfélszámát is a közlemény rovatban.

12.Kapcsolatfelvétel

Esetleges kérdés vagy reklamációesetén az Intern Kft az alábbi e-mailes, telefonos, illetve postai elérhetőségeken áll a Vásárlók rendelkezésére:

Email: webshop@hegesztohaz.hu

Tel.: 06 46 412-720

Cím: Intern Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. HU-3527 Miskolc, Vásárhelyi Pál u. 6.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "hegesztőház webáruház"

13.Jogérvényesítési lehetőségek

13.1.Panaszügyintézés

A Vásárló a termékkel vagy az Intern Kft tevékenységével kapcsolatos vásárlói/fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Intern Kft a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Intern Kft a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.

Az Intern Kft a jegyzőkönyv egy példányát személyesen szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszos Vásárlónak, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alábbiakban részletezett, írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Az Intern Kft a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Intern Kft az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Intern Kft egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az Intern Kft a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja, azaz ezen határidőn belül a vásárlói panaszra adott válasz postai továbbítása iránt (feladás) intézkedik.

A panasz elutasítása esetén az Intern Kft az elutasítás indokáról, valamint arról, hogy a Vásárló a panasz jellegétől függően mely hatóság, vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti, tájékoztatja a Vásárlót.

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Intern Kft és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita az Intern Kft-vel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá – amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül – fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

-          Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

-          Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Székhely: 3525 Miskolc Szentpáli u.1.
Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 8:00 - 16:00, pénteken: 8:00-12:00
Telefon/Fax: (+36-46) 501-091, 501-875
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
Levelezési cím: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
3501 Miskolc, Pf.376

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Az Intern Kft-t a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vásárló igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Intern a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Intern székhelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Intern Kft együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A leírtakon felül az Intern Kft tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését.

Annak érdekében, hogy a fogyasztók széles köre előtt ismert legyen az online vitarendezési platform létezése, az Unióban letelepedett és online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőknek a weboldalukon a platformra vezető elektronikus linket kell elhelyezniük.

Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje http://ec.europa.eu/odr

14.Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat a következő link megnyitásával érheti el: https://hegesztohaz.hu/index.php?p=adatvedelem

15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az Intern Kft. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkeAzések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Az Intern Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domain név alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 12.13

Jelen ÁSZF letölthető ITT.